Wędzony pstrąg sporządzany na miejscu.

Po osuszeniu ryb,przystępujemy do wędzenia wstępnego, trwającego do 40 minut w temp. do 45C. W tym etapie podsuszamy rybę i przygotowujemy do wędzenia właściwego.II etap, to wędzenie właściwe w temperaturze 55C, około 3 godzin. Przytykamy komin, tak aby dym wolniej się wydobywał. Kontrolujemy czy ryby się nie wytapiają. III etap – wędzenie końcowe trwa około 20 minut w temperaturze 60C – 90C.