Zamek w Mirowie

Mirów i Bobolice to dwa bliźniacze zamki leżące tuż obok siebie. Zamek Mirów  znajduje się w samym sercu jury krakowsko-częstochowskiej na skalistym paśmie ostańców we wsi Mirów. . Archeolodzy odnaleźli tutaj przedmioty z czasów Kultury Łużyckiej ślady osady z końca epoki brązu 900 do 700 lat przed naszą erą oraz pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu.

Pierwsza wzmianka w zamku w Mirowie  pochodzi z 1405 roku roku, a pierwotny obiekt częściowo wykuty w skale posiadał jednokondygnacyjny budynek mieszkalny później znacznie rozbudowany składał się z zamku górnego i dolnego trzech dziedzińców oraz z Majdanu gospodarczego.. 

Pod koniec XIV stulecia podobnie jak wiele innych zamków w  północnym odcinku jury krakowsko-częstochowskiej przeszedł w  krótkie w posiadanie Księstwa Opolskiego. Następnie Władysław Jagiełło odzyskał go na powrót dla korony na przełomie XIV i XV wieku. 

Największy rozkwit zamku  przypadł sto lat później ,gdy 1501 roku warownia stała się siedzibą rodu Myszkowski herbu Jastrzębiec Wtedy to wieży nadano charakter mieszkalny a  z czasem też powstał zamek dolny z dodatkowymi dziedzicami. Całość chroniły wysokie mury i pół baszty. Wraz z zamkiem dolnym pomimo, iż budowla wznoszona była na przełomie doby gotyku i renesansu z powodu swego militarnego przeznaczenia zachowała surową sylwetkę zamku średniowiecznego. 

W 1581 roku Myszkowscy przenieśli swą siedzibę z Mirowa do Książa Wielkiego.. W 1587 roku zamek zdobyły wojska księcia Maksymiliana i Habsburga , następnie przeszedł w ręce Korycińskich  i Mięcińskich . W 1657 roku zamek został zdobyty przez Szwedów, podczas obrony Mirowa zamek był ostrzeliwany z dział armatnich.  

Po dokonanych  zniszczeniach został  odbudowany częściowo przez Mięcińskich by  ostatecznie zostać opuszczony w 1787 roku. W latach 60 XX wieku zamek częściowo zabezpieczono pod postacią trwałej ruiny, a od  drugiej połowy XX wieku zamek był własnością rolniczy Wspólnoty Gruntowej.

Ostatecznie zamek został sprzedany w 2006 roku braciom Dariuszowi i Jarosławowi Laseckim , którzy wcześniej nabyli i odbudowali bliźniaczy  zamek w Bobolicach.

Bibliografia.

Czaja .S.; Zawadka J.: Zieliński .T: Trasy na weekend po Wyżynie Śląskiej i Jurze Krakowsko – Częstochowskiej Katowice, 1998.

Pleszyniak . J : Pleszyniak .M : Jurajskie Warownie  Katowice 2001